NATUURLEXICON


 Kalklangsprietwapenvlieg  

Stratiomys chamaeleon


De Kalklangsprietwapenvlieg Stratiomys chamaeleon is een grote wapenvlieg. Deze vlieg meet tot 16 mm en heeft een opvallend breed en afgeplat achterlijf, dat onder de opgevouwen vleugels uitsteekt.  De vlieg is zwart met helder gele bandtekeningen op schild en achterlijf.

Deze vlieg komt van juni tot september voor in moerassige gebieden en vochtige weiden. Het vrouwtje zet eitjes af op de onderkant van bladeren van waterplanten.  

De larve wordt tot 5 cm lang en is voorzien van een adembuis met een borstelkransje rond de ademhalingsopeningen. Deze larve leeft in modderig, stilstaand water, meestal vlak onder de waterspiegel. Via de borstelkrans neemt de larve atmosferische lucht op. Ze neemt met de monddelen allerlei zwevende voedseldeeltjes op uit het water.

Home