NATUURLEXICON


 Kalkvedermos  

Fissidens dubius   


Het Kalkvedermos Fissidens dubius is een soort van kalkrotsen. Deze soort is zeer zeldzaam in Vlaanderen.

Home