NATUURLEXICON


 Kalkwalstro  

Galium pumilum   


Het Kalkwalstro Galium pumilum groeit op zonnige, droge en onbemeste graslanden op krijthellingen, meestal op vrij open plaatsen, soms aan bosranden.

Deze zeldzame plant bloeit in juni en juli met witte bloemen die in bijschermen staan. Deze soort heeft lancetvormige bladeren en een wortelstok.

Home