NATUURLEXICON


 Kalmoes  

Acorus calamus   


Het Kalmoes Acorus calamus is afkomstig uit Oost-Azië, maar groeit reeds sedert de zestiende eeuw in Europa. Vanuit Duitsland heeft de plant zich verbreid en is ze ook  bij ons reeds lange tijd ingeburgerd. Deze plant, die behoort tot de Aronskelkfamilie, bloeit wel enigszins, in juni en juli, maar vormt bij ons geen vruchten, in de oorspronkelijke groeiplaatsen in Azië wel; het zijn dan dan rode bessen. In onze streken ontbreken de insecten die voor de bevruchting moeten zorgen.

De bladeren zijn zwaardvormig en hebben vaak een gegolfde rand. De stengel is aan de voet roodachtig gekleurd.

De vermeerdering gebeurt alleen vegetatief, namelijk door deling van de knolvormig verdikte kruipende wortelstok.  

Het is een soort die alleen voorkomt aan waterkanten.

Home