NATUURLEXICON


 Kameelhalswesp  

Lestica clypeata


De Kameelhalswesp Lestica clypeata is een zwarte wesp met een rijke gele tekening op de poten en het achterlijf. Het mannetje is bij deze vlinderdoder herkenbaar aan de versmalling van de kop achter de ogen (“kameelhals”). De wesp meet 8 tot 12 mm.

Het is een vrij zeldzame soort die van begin mei tot eind september voorkomt in bosranden, kleine bosjes, parken en tuinen. Deze graafwesp bezoekt vaak bloemen.

Het nest wordt gemaakt in hout. Vaak wordt gebruikt gemaakt van bestaande nestgangen van andere wespsoorten of vraatgangen van insectenlarven;

De prooien bestaan uit vlinders, vooral grasmotten en wespvlinders.  


Home