NATUURLEXICON


 Kameeltje  

Notodonta ziczac   


Het Kameeltje Notodonta ziczac behoort tot de tandvlinders. Hij heeft een vleugelspanning tot 45 mm en vliegt van april tot september. Deze vlinder heeft roodbruine voorvleugels met een duidelijke grijze vlek. Hij komt voor in lichte, vochtige bossen, bosranden, hoogveenranden. Het is een nachtactieve vlinder die tamelijk algemeen voorkomt. De rups is paarsbruin en draagt 2 opvallende bulten op het achterlijf. Helemaal achteraan draagt de rups nog een geelrood, kegelachtig bultje.

De waardplanten van de rupsen zijn Ratelpopulier Populus tremula, Boswilg Salix caprea, Ruwe Berk Betula pendula en Hazelaar Corylus avellana.   


Home