NATUURLEXICON


 Kamgras  

Cynosurus cristatus   


Het Kamgras Cynosurus cristatus, ook Beemdkamgras genoemd, is een sterk achteruitgaande grassoort die we kunnen aantreffen in wegbermen en vochtige, extensief beweide graslanden, meestal op een verdichte (klei)bodem.

Op sterk zure grond zullen we de plant niet vinden.

Deze plant wordt tot 60 cm hoog en bloeit in juni en juli met groene grasbloemen die in een smalle aarvormige bloeiwijze staan.

Het vee eet de lijnvormige bladeren, maar niet de taaie halmen.

Het is één van de waardplanten van het Dambordje Melanargia galathea. 

De sterke achteruitgang van deze soort kunnen we in verband brengen met het moderne graslandbeheer. Kamgras is een indicator van oudere, minder intensief gebruikte weiden.


Home