NATUURLEXICON


 Kamkoekoeksspinnendoder  

Evagetes pectinipes


De Kamkoekoeksspinnendoder Evagetes pectinipes  is een zwarte wesp met een zilvergrijs behaard gezicht. Het achterlijf is rood met een zwarte punt. De tarskam is voorzien van 4 lange, spatelvormige kamdoornen. De antennes zijn kort. Het borststuk is schaars behaard. Het mannetje heeft een middensegment dat in het midden ingedrukt is en bezet is met witte haren. De wesp meet 6 tot 12 mm.

Deze wesp is een droogteminnende soort die van begin mei tot eind september in 2 generaties voorkomt op zandverstuivingen en in kust- en rivierduinen.

Deze wesp parasiteert bij de Viertandzandspinnendoder Arachnospila rufa en de Gewone Schubspinnendoder Episyron rufipes. Deze kleptoparasiet verwijdert de eieren van de gastheren en legt de eigen eieren bij de prooien (bijvoorbeeld een Kruisspin Araneus diadematus) die door de gastheren werden gevangen.

Home