NATUURLEXICON


 Kammetjesstekelzwam  

Hericium coralloides   


De Kammetjesstekelzwam Hericium coralloides is een plaatjesloze vlieszwam die voorkomt als een saprotrofe soort op grote, sterk verrotte stammen van Beuk Fagus sylvatica in parken en loofbossen op niet te voedselarme, vaak wat humeuze plaatsen op zandgrond.

Deze zwam is koraalachtig, meervoudig vertakt en heeft stekels die in groepen staan. De zwam kan tot 30 cm in diameter worden. De ijle, boogvormige takken zijn wit tot roomkleurig. De stekels zijn priemvormig, 5 tot 10 mm lang en wit tot roomkleurig. Later verkleuren ze bij veroudering naar geelbruin.

Deze zwam kan worden gezien van augustus tot in november.

Hij veroorzaakt witrot van het hout.   


Home