NATUURLEXICON


 Kandelaartje  

Saxifraga tridactylites   


Het Kandelaartje Saxifraga tridactylites groeit in zandige streken, vaak op muren en kalkhoudende grond, vooral in de kustduinen. Soms vinden we deze plant ook in het grind langs spoorlijnen en in steengroeven. De bodem is voedselarm.

De plant wordt tot 10 cm hoog. De witte bloemen bloeien van april tot juni. De bladeren zijn vlezig. De stengels, de bladeren en de kelkjes zijn bekleed met rode klierhaartjes.  De bovenste bladeren dragen 3 slippen; de onderste zijn spatelvormig. De stelen vertakken en hebben aan het einde een bloem.  

Na de bloei verkleurt de plant helemaal rood. De zaadjes worden verspreid via de wind. Aan het einde van de herfst groeien uit de zaadjes bladrozetten, die overwinteren en pas in de vroege lente uitgroeien tot nieuwe planten.

Home