NATUURLEXICON


 Kandelaberen   


Kandelaberen is een snoeitechniek waarbij men de takken van een boom afzaagt zodat de boom het uiterlijk van een kandelaar, of kandelaber krijgt.

Deze techniek heeft diverse functies. Zo wordt deze toegepast bij bomen die moeilijk toegang hebben tot lucht en water in de grond (verhard met asfalt bijvoorbeeld). Door het kandelaberen wordt de behoefte aan vocht verminderd. Kandelaberen wordt om diezelfde reden gebruikt bij het verplanten van volwassen bomen.

Het knotten van wilgen heeft weer een andere achtergrond; hier is het een manier om regelmatig wilgentenen te kunnen oogsten, tevens voorkomt het dat de wilg last krijgt van de zogenaamde watermerkziekte.

Sommige bomen kunnen uitstekend gekandelaberd worden (Plataan, Robinia); andere bomen verdragen dit soort ingrepen zeer slecht.  De Beuk Fagus sylvatica bijvoorbeeld wordt er extra gevoelig voor zonnebrand op de bast door.  Bij fruitbomen leidt het ertoe dat er het volgende jaar geen bloemen of fruit aan zal groeien; zij bloeien immers op het tweejarige hout.

Dode bomen (bijvoorbeeld Zomereiken) kunnen ook gekandelaberd worden en zo nog verschillende jaren als staand dood hout blijven staan, zonder dat er een direct gevaar (vallende takken) dreigt voor bezoekers. Het dood hout verschaft dan nestgelegenheid voor dieren (vogels, insecten) en een groeiplaats voor zwammen.

Home