NATUURLEXICON


 Kaneelboleet  

Gyroporus castaneus   


De Kaneelboleet Gyroporus castaneus is een giftige boleet die voorkomt in loofbossen op een matig vochtig tot droge, kalkarme en voedselarme zand- of leemgrond.

Hij groeit ook in loofhoutsingels en bosranden op een droge en voedselarme grond. Het is een mycorrhizavormende zwam, vooral bij Zomereik Quercus robur.

Home