NATUURLEXICON


 Kaneelkleurig Breeksteeltje  

Conocybe tenera   


Het Kaneelkleurig Breeksteeltje Conocybe tenera heeft een stomp kegelvormige rossig bruine hoed met een diameter tot 4 cm. De bruine steel meet tot 10 cm.

Deze plaatjeszwam komt algemeen voor op de grond in graslanden, parken en wegbermen, soms ook in loofbossen. De grond zal matig voedselrijk zijn. Hij is te zien van in de vroege zomer tot de herfst.

Home