NATUURLEXICON


 Kantig Hertshooi  

Hypericum dubium   


Het Kantig Hertshooi Hypericum dubium komt meestal voor aan slootkanten en langs kanalen op de overgang van de oeverzone naar de droge berm, in bosranden en tussen struikgewas. De bloeistengels zijn min of meer vierkantig.

Deze plant lijkt sterk op het Sint-Janskruid Hypericum perforatum, maar heeft langwerpige en donkergroene bladeren die groter en breder zijn dan deze van Sint-Janskruid. De gele bloemen bloeien van juli tot september. De stengels zijn min of meer vierkantig.Home