NATUURLEXICON


 Kantstipspanner  

Scopula ornata   


De Kantstipspanner Scopula ornata is een vlinder die behoort tot de spanners. Hij meet 21 tot 34 mm.

Deze soort vliegt in twee generaties per jaar. Hij kan worden gezien van mei tot augustus

Het is een uiterst zeldzame soort die voorkomt op droge plaatsen, waar de rupsen leven op Ereprijs-soorten Veronica species, Schapenzuring Rumex acetosella en andere planten.

De rupsen overwinteren tussen grassen.


Home