NATUURLEXICON


 Kapjesmorielje  

Morchella semilibera   


De Kapjesmorielje Morchella semilibera is een zakjeszwam. Het vruchtlichaam wordt 10 tot 20 cm. De hoed is klein in vergelijking met de steel. De hoed wordt tot 6 cm lang. De steel kan 16 cm bereiken. De hoed is bruinachtig, de steel is vuilwit tot breed okergeel; er is dus een duidelijk contrast.

Deze zwam komt voor op humeuze, voedselrijke bodems onder loofbomen in vochtige loofbossen, parken en ook soms in moestuinen.  

Home