NATUURLEXICON


 Karmijnrood Netwatje  

Arcyria denudata   


Het Karmijnrood Netwatje Arcyria denudata komt zeer algemeen voor op dood, bemost hout, stronken en takken.

Het is een slijmzwam.

Home