NATUURLEXICON


 Karthuizerslak  

Monacha carthusiana   


De Karthuizerslak  Monacha carthusiana is een slak die als pionier voorkomt op sterk door mensen beïnvloede biotopen op open, zonnige, droge, zandige,  kalkrijke plaatsen met een grazige vegetatie. Deze soort heeft een slank lichaam. De kop is voorzien van lange voelsprieten. Het huisje is half doorschijnend en vaak melkwit. Bij de volwassen slak heeft het huisje een doorsnede van 14 mm en 4 tot 5 platte windingen. Rond de mondopening is een verdikte bruinrood-gele band aanwezig.

De huisjes van de jonge slakjes zijn voorzien van kleine,op wolvezels lijkende haartjes.    

Vaak gaat het om spoorwegterreinen, industrie- en havengebieden of zandige, kruidenrijke ruigten rondom steden. Toenemende vegetatie op de leefplekken doet de soort uiteindelijk weer verdwijnen.

 

Home