NATUURLEXICON


 Karwijselie  

Selinum carvifolia   


De Karwijselie Selinum carvifolia is een plant die in juli en augustus bloeit met witte bloemen in meervoudige schermen. Deze soort groeit op een vrij voedselarme en lemige grond in vochtige graslanden, bosranden en langs beken.

De bodem is ’s winters vochtig en ’s zomers iets droger.

Home