NATUURLEXICON


 Kastanjeboleet

Xerocomus badius   


De Kastanjeboleet Xerocomus badius groeit in strooisel van zowel loof- als naaldbossen, op zure bodems.

De kastanjebruine hoed meet tot 15 cm. De buisjes en poriën zijn aanvankelijk wittig, maar worden bij veroudering groenachtig geel. De steel is lichter gekleurd dan de hoed, licht donzig  en bruinachtig gevlekt, zonder nettekening.

De zwam komt voor van de zomer tot de herfst.   


Home