NATUURLEXICON


 Kastanje-inktzwam  

Parasola auricoma   


De Kastanje-inktzwam Parasola auricoma groeit op gehakseld hout. Jonge exemplaren zijn kastanjekleurig en dadelvormig. Het oppervlak van de volwassen exemplaren is sterk gegroefd en tamelijk vlak.

Bij droogte verschrompelt deze zwam snel.


Home