NATUURLEXICON


 Kastanjestromakelkje  

Rutstroemia echinophila   


Het Kastanjestromakelkje Rutstroemia echinophila  is een zeldzame zakjeszwam met een beker- tot schotelvormig bruin vruchtlichaam met een diameter tot 10 mm.

Deze zwam komt voor op de binnenzijde van de bolsters van Tamme Kastanje Castanea sativa op voedselarme, zandige of lemige bodems in loofbossen en parken, vaak in groepjes.

Home