NATUURLEXICON


 Kaswittevlieg  

Trialeurodes vaporariorum   


De Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is een klein, geelwit, motachtig insect met een lengte van 1 tot 2 mm. De vleugels worden dakvormig gevouwen en zijn met een wasachtige substantie bestoven. Het dier is geen vlieg maar een plantenluis.

Deze soort komt voor in kassen en andere gebouwen op verschillende gewassen en sierplanten. Deze plantenluis werd met voedingsgewassen ingevoerd uit Noord-Amerika. Het vrouwtje boort eieren in de bladeren min of meer in de vorm van een cirkel. Het vierde en laatste nimfstadium verandert aan het einde van de ontwikkeling in een soort onbeweeglijk puparium (popstadium), waaruit tenslotte het volwassen dier komt.

Home