NATUURLEXICON


 Katoendaguil  

Helicoverpa armigera   


De Katoendaguil Helicoverpa armigera is een vlinder die behoort tot de uiltjes. Het is een vrij zeldzame trekvlinder.

De belangrijkste vliegtijd valt in augustus en september.

De waardplanten van de rupsen zijn diverse kruidachtige planten.

Deze vlinder wordt soms geparasiteerd door de sluipwesp Ophion obscuratus.  

Home