NATUURLEXICON


 Kattenkruidbij  

Anthophora quadrimaculata   


De Kattenkruidbij Anthophora quadrimaculata is een vrij zeldzame bij met een lengte van 11 tot 12 mm.

Het vrouwtje heeft een donker gezicht. Het achterlijf is gebandeerd met lichtbruine haarbanden.

Het mannetje heeft een zwarte tekening op het gele gezicht. De ogen zijn blauwgroen.

Deze bij komt van half mei tot half augustus voor op warme, beschut gelegen open plekken met verticale leem- of zandwanden, zoals groeven. Men vindt deze bij ook in parken, tuinen en op ruderale terreinen. Voor de nestbouw heeft deze bij een voorkeur voor verticale wanden, waarin een nest wordt uitgegraven.

De bij leeft polylectisch op ruwbladigen, vlinderbloemigen, lipbloemigen en planten van de nachtschadefamilie. In tuinen bezoekt de soort vaak Lavendel Lavandula species en Gamander Teucrium species. De cultuurvarianten van Kattenkruid worden vaak in tuinen aangeplant en door deze bij graag bezocht. Ook op Bijenvoer Phacelia tanacetifolia blijkt stuifmeel te worden verzameld.  

Deze bij is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Rosse Kegelbij Coelioxys rufescens.

Home