NATUURLEXICON


Kegelmorielje

Morchella elata   


De Kegelmorielje Morchella alata is een zeldzame zwam die in het voorjaar (april, juni) kan verschijnen in boomgaarden, tuinen, parken of bossen (6), vaak op plaatsen waar de grond is omgewoeld of waar versnipperde boomschors is uitgestrooid.

Hij wordt 15 tot 30 cm hoog en bestaat uit een steel met daarop een hoed. Het oppervlak van die hoed is door ribben in min of meer rechthoekige blaasvormige holten (alveolen) verdeeld . De verticale ribben verlopen in tamelijk evenwijdige kolommen. Ze zijn iets hoger dan de dwarsribben. Zowel de steel als de hoed zijn hol. De steel is witachtig tot lichtbruin van kleur. De steen is voorzien van groeven.

In zeldzame gevallen kunnen morieljes aanwezig zijn in andere seizoenen dan het voorjaar. Na een bosbrand kunnen de vruchtlichamen massaal te voorschijn komen.

Deze zwam is een stikstofminnende soort. Het is een saprotrofe soort die echter ook mycorrhizavormer kan zijn bij allerlei boomsoorten (zoals Fijnspar en Appel).


Home