NATUURLEXICON


Kelderpissebed

Oniscus asellus


De Kelderpissebed Oniscus asellus meet tot 18 mm. Hij is glimmend, glad, vaak zeer breed en heeft langs de randen lichte vierkantige vlekjes. Over het lichaam komen willekeurig verspreide gele vlekken voor. Het laatste deel van de antennes bestaat uit 3 leden. Onder de ogen heeft deze soort grote, naar buiten staande, flappen.

Deze zeer variabel gekleurde kreeftachtige leeft op vochtige plaatsen, ook in huizen, onder stenen, achter boomschors en tussen vochtige, afgevallen bladeren. Het is een algemene soort.

Pissebedden vertonen soms een opvallend blauwe of paarse kleur. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door een virus, namelijk het irido-virus.

Home