NATUURLEXICON


Kersrode Boleet

Aureoboletus gentilis   


De Kersrode Boleet Aureoboletus gentilis is een zwam die voorkomt in kleibossen, schrale lanen op kleigrond, soms op duinzand of leem. De bodem moet humusarm zijn.

Het is een mycorrhiza-soort bij Beuk Fagus sylvatica en Zomereik Quercus robur. Vermesting vormt een bedreiging.


Home