NATUURLEXICON


Kervelgitje

Cheilosia pagana   


Het Kervelgitje Cheilosia pagana is een kleine slanke zweefvlieg met een lengte van 5 tot 9 mm. Het vrouwtje is te herkennen aan het grote oranje derde antennelid. In het voorjaar is het mannetje vaak groter en lichter gekleurd dan in de zomer. De poten zijn gedeeltelijk geel.

Het volwassen gitje kan worden gezien in bosranden, wegbermen met hoge kruiden en graslanden met struiken van maart tot september, in 2 generaties. In het voorjaar is het vaak de eerste zweefvlieg die men ziet op Fluitenkruid Anthriscus sylvestris. De vlieg lijkt geen voorkeur te hebben que plantenkeuze.   

De larven leven in door schimmels aangetaste wortels van schermbloemigen zoals bijvoorbeeld Gewone Engelwortel Angelica sylvestris en Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium. Deze wortels zijn als gevolg van de aantasting half vloeibaar geworden. De larven voeden zich met deze “schimmelpap”.

Home