NATUURLEXICON


Kettingschallebijter

Carabus granulatus   


De Kettingschallebijter  Carabus granulatus, ook Gekorrelde Veldloopkever genoemd, is een typische kever van vochtige tot nattere terreinen met een dichte begroeiing op een kleiachtige grond.  

Home