NATUURLEXICON


Kierkogelspin

Theridion asopi   


De Kierkogelspin Theridion asopi  is een recente nieuw ontdekte spinnensoort in Vlaanderen. De spin werd ontdekt in 2007 tijdens het Antwerps Spinnenonderzoeksproject. De spin is niet alleen nieuw voor Vlaanderen. Het is een compleet nieuwe spinnensoort, die nog nooit eerder werd beschreven.

De spin werd eerder aangetroffen in 1989 in een steengroeve rond Namen, maar werd toen voor een dicht verwante kogelspin gehouden. De verschillende kogelspinnen zijn trouwens vooral enkel microscopisch te determineren.  

In Antwerpen werd deze spin aangetroffen op spoorwegconstructies, zoals bruggen en bermen. Ze verblijven graag in kieren en spleten, vandaar de Vlaamse naamgeving. De natuurlijke biotoop van deze soort situeert zich in een rotsachtige omgeving. Vermoedelijk is de soort via stenen in Antwerpen beland.

Deze spin wordt 3 tot 4 mm groot. Kogelspinnen construeren een web met draden die flink worden opgespannen en onderaan worden bekleed met een kleverige stof. Als een prooi (bijvoorbeeld een mier) tegen de draad aanloopt, blijft ze kleven. Als de prooi zich vervolgens probeert los te maken, schiet de draad los en vliegt de prooi de lucht in. Bij het neerkomen wordt ze aangevallen door de spin die de prooi door een gifbeet verlamt en opeet.   

Wanneer het vrouwtje haar eicocon heeft gemaakt, spint ze zich samen met de eitjes in in een doorzichtig spinsel. Dit houdt eventuele predatoren op afstand.

 

Home