NATUURLEXICON


Kieuwpootkreeft

Triops cancriformis   


De Kieuwpootkreeft Triops cancriformis meet tot 10 cm. Een groot deel van het lichaam is bedekt met een schildachtig pantser dat vooraan breed afgerond is.

Deze soort behoort tot de kopschildkreeftjes. Dit dier is in staat om droogte of koude te overleven, dankzij het vermogen om het eigen metabolisme vrijwel op nul te zetten. Wanneer de omstandigheden opnieuw gunstiger zijn, legt deze kreeftachtige eitjes, waarvan slechts een deel uitkomen. Er wordt een soort reserve bewaard. In het geval de uitgekomen kreeftjes verloren gaan, dan kunnen later nog de overgebleven eitjes uitkomen.

Deze kreeftjes leven van organisch materiaal, bacteriën en algen. In 2006 werd deze soort opnieuw ontdekt in Brasschaat (Vlaanderen).  

 

Home