NATUURLEXICON


Kiezeldwergspin

Caviphantes saxetorum   


De Kiezeldwergspin Caviphantes saxetorum is een xerothermofiele spin die houdt van min of meer verstoorde gebieden met open, snel opwarmende plekken en een vrij schrale begroeiing.

Home