NATUURLEXICON


Kirbya moerens   


De vlieg Kirbya moerens is een sluipvlieg van blauwgraslanden. De vlieg heeft bestoven dwarsbanden over de achterlijfssegmenten.

De vlieg verschijnt al vanaf half maart.

De larven ontwikkelen zich waarschijnlijk in vlinderrupsen.

Home