NATUURLEXICON


Klaverblaadje

Macaria notata   


Het Klaverblaadje Macaria notata is een vlinder die behoort tot de spanners.

De waardplanten van de rupsen zijn Berk-soorten Betula species en andere loofbomen.

Home