NATUURLEXICON


Klaverblauwtje

Cyaniris semiargus


Het Klaverblauwtje Cyaniris semiargus (voorheen Polyommatus semiargus) is een blauwtje dat voorkomt in schrale graslanden en kalkgraslanden. Het mannetje is paarsblauw gekleurd, het vrouwtje vrijwel zwart. De onderzijde is bruingrijs en enigszins blauw bestoven. Aan de vleugelbasis zijn er zwarte vlekjes zichtbaar.

De vlinder vliegt meestal in twee generaties per jaar van half mei tot eind augustus. In zeer warme jaren kan er een derde generatie vliegen tot eind oktober. De eitjes worden afgezet op de nog net niet geopende bloemhoofdjes van Rode Klaver Trifolium pratense. Sommige bronnen vermelden ook de Wondklaver Anthyllis vulneraria als waardplant. De rupsen voeden zich in het begin alleen met de bloemen. Later voeden ze zich ook met de bladeren.

De rupsen overwinteren in de strooisellaag. De mannetjes verdedigen een territorium.

De bedreiging van kalkgraslanden door intensieve veeteelt en bemesting brengt ook het voortbestaan van deze bijzondere vlindersoort in het gedrang.  Doordat de Rode Klaver als gevolg van de klimaatverandering vroeger bloeit is er een kleinere overlapperiode bloeitijd-vliegtijd, hetgeen een invloed kan hebben op deze vlindersoort.  

Door een aangepast (gefaseerd) maaibeheer kan men er voor zorgen dat de waardplanten in voedselarme omstandigheden kunnen bloeien. De Klaver-soorten blijven dan het hele seizoen aanwezig. Het verwijderen van opslag van struiken (bijvoorbeeld Braam Rubus fruticosus) op kalkgraslanden voorkomt een verdere verruiging van de leefgebieden. De graslanden mogen niet te schraal, maar ook niet te ruig zijn. De begrazing van de graslanden mag slechts extensief gebeuren.

Home