NATUURLEXICON


Klaverwespvlinder

Bembecia ichneumoniformis   


De Klaverwespvlinder Bembecia ichneumoniformis behoort tot de wespvlinders. Hij heeft een vleugelspanning van 2 cm en vliegt van juni tot augustus. Hij heeft 5 gele banden op het lichaam en ook een oranje streeppatroon op de voorvleugels.

In Vlaanderen komt deze soort nog zeldzaam voor. De soort werd wel reeds in alle provincies waargenomen (2020).

Hij leeft in droge, open biotopen, zoals droge graslanden.

De rups ontwikkelt zich in de wortelstokken van Rolklaver-soorten Lotus species en Paardenhoefklaver Hippocrepis comosa. Paardenhoefklaver komt evenwel in Vlaanderen en Nederland niet meer voor.

Maaien vóór eind augustus is nefast voor deze klaverwespvlinder, omdat dan de eitjes met het maaisel worden verwijderd. Later in het jaar hebben de rupsen zich al naar de wortelstokken begeven.  


Home