NATUURLEXICON


Kleibosrussula

Russula pseudointegra   


De Kleibosrussula Russula pseudointegra  is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica.

Hij komt voor in loofbossen en lanen op een voedselrijke klei- of leembodem. De soort is gevoelig voor verzuring en vermesting.  


Home