NATUURLEXICON


Kleine Aardappelbovist

Scleroderma areolatum   


De Kleine Aardappelbovist Scleroderma areolatum is een buikzwam met een onregelmatig bol- tot knolvormig kortgesteeld vruchtlichaam met een diameter tot 4 cm. De zwam is bedekt met donkere schubben omgeven door een blekere ring (areolen).

De steel is gelig en ongeveer 2 cm lang. Deze zwam komt voor in loof- en gemengde bossen, struwelen, parken en lanen. De soort is dodelijk giftig.


Home