NATUURLEXICON


Kleine Alikruik

Littorina neritoides


De Kleine Alikruik Littorina neritoides is een zeeslak die voorkomt aan onze kust in spleten van stenen en rotsen, meestal in de spatzone.

Hij wordt tot 5,5 mm lang.  


Home