NATUURLEXICON


Kleine Bandzwever

Syrphus vitripennis   


De Kleine Bandzwever Syrphus vitripennis, ook Kleine Bandzweefvlieg genoemd, is een zweefvlieg. De larven voeden zich met bladluizen.

Het mannetje vertoont een sterk territoriaal gedrag.

De soort komt algemeen voor in biotopen met struiken en bomen.

Home