NATUURLEXICON


Kleine Beer

Phragmatobia fuliginosa   


De Kleine Beer Phragmatobia fuliginosa meet 13 tot 19 mm.

Hij heeft een vleugelspanning tot 35 mm en vliegt van april tot augustus. De voorvleugels zijn roodachtig bruin gekleurd en zijn in het midden dun beschubd.

De achtervleugels zijn rood met een zwarte tekening.

Deze soort komt algemeen voor op iets vochtige plaatsen zoals hooilanden, hoogveenranden, braakliggende akkers, bosranden en tuinen. Deze soort vliegt meestal in 2 generaties; van april tot juni en van juli tot september.

De rupsen zijn donkerbruin en dicht behaard.

De waardplanten van de rupsen zijn Braam Rubus fruticosus, Sleedoorn Prunus spinosa, Moerasspirea Filipendula ulmaria, Smalle Weegbree Plantago lanceolata, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

In de herfst treffen we soms veel rupsen (van de tweede generatie) aan op wegen op zoek naar een overwinteringsplaats. De verpopping gebeurt in het voorjaar onder stenen, in spleten en op de grond.

Home