NATUURLEXICON


Kleine Bijvlieg

Eristalis arbustorum   


De Kleine Bijvlieg Eristalis arbustorum is een zeer algemene zweefvlieg met een lengte van 9 tot 11 mm.

Het gezicht is geheel wit behaard. Deze zweefvlieg heeft een langbehaarde antenneborstel. Bij het mannetje raken de ogen elkaar.

Deze soort komt voor in uiteenlopende open biotopen - minder vaak in bossen - en bezoekt graag bloemen zoals schermbloemen, Boterbloem-soorten Ranunculus species en Pinksterbloem Cardamine pratensis.  

De rattenstaartlarven  (vanwege de lange en dunne telescopische adembuis) zijn te vinden in vijvers, sloten of tijdelijke poeltjes. De ademhaling gebeurt door een adembuis, waardoor ze in vervuild water kunnen leven. De larven voeden zich met rottend organisch materiaal. In het voorjaar kruipen de larven op het droge om te verpoppen.

 

Home