NATUURLEXICON


Kleine Bloedsteelmycena

Mycena sanguinolenta


De Kleine Bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta is een zwam die zijn naam dankt aan de “bloederige” substantie die hij uitscheidt als men op de steel drukt.

Deze saprofiet groeit op bladeren, naaldenstrooisel en verterend hout in loof- en naaldbossen, heiden, venen en graslanden.

Hij is van in de zomer tot in de herfst te vinden.   

Home