NATUURLEXICON


Kleine Bodemwantsendoder

Dryudella pinguis   


De Kleine Bodemwantsendoder Dryudella pinguis is een wesp met een lengte van 5 tot 8 mm. Het lichaam is zwart. Het achterlijf is rood met een zwarte punt. Het mannetje heeft een onregelmatige witte vlek op het voorhoofd.

De wesp kan van half mei tot half augustus worden gezien op schaarsbegroeide zandterreinen en stuifzanden, ook wel in stedelijk gebied.  

Het nest wordt gegraven in open, zandige bodems, vaak op hellingen.

De prooien zijn nimfen van bodemwantsen en schildwantsen die leven van planten en zaden.

Als parasiet is de Koperen Zandgoudwesp Hedychridium cupreum bekend.  

 

Home