NATUURLEXICON


Kleine Bonte Specht

Dryobates minor


De Kleine Bonte Specht Dryobates minor is een specht met een lengte tot 14 cm. Deze standvogel is zwart-wit gebandeerd. Hij heeft een rode kap. Hij heeft geen rood onder de staart. Het vrouwtje heeft een witte kap. Jonge vogels zijn bruinachtig op de kap. De roep klinkt als “kie-kie-kie”. Het is de kleinste Europese specht.

Hij bewoont loofbossen, gemengde bossen, ooibossen en parken. Tijdens het foerageren bevindt hij zich vaak op dunne takken.     

Zijn voedsel bestaat uit kevers en hun larven en soms mieren. In de winter eet hij ook zaden.

Hij nestelt in uitgehakte boomholten. De holte hakt hij zelf uit in dood hout.

In april en mei legt het vrouwtje 5 of 6 eitjes. Beide ouders broeden en voederen de jongen.

De Kleine Bonte Specht is een vrij zeldzame soort in Vlaanderen. Reeds in februari begint hij een territorium af te bakenen met een luid geroffel.

 

Home