NATUURLEXICON


Kleine Bovist

Bovista pusilla   


De Kleine Bovist Bovista pusilla komt vooral voor op droge zandgraslanden in de duinen en ook in struwelen met Duindoorn Hippophae rhamnoides (eventueel met Gewone Vlier Sambucus nigra).

Het is een saprotrofe soort.

 

Home