NATUURLEXICON


Kleine Bronzweefvlieg

Sphegina verecunda


De Kleine Bronzweefvlieg Sphegina verecunda is een kleine, brede bronzweefvlieg. De soort meer 4 à 5 mm.

Deze zweefvlieg vliegt van half april tot eind augustus, waarschijnlijk in 2 generaties, in vochtige beukenbossen en broekbossen met Els Alnus species en Populier Populus species, vaak in de nabijheid van stromend water.

De volwassen dieren zijn vaak langs bospaden of beekoevers te vinden. De vrouwtjes zitten vaak op witte schermbloemen.

De larven leven onder de bast van rottend loofhout.  

Home