NATUURLEXICON


Kleine Duizendknoop

Persicaria minor   


De Kleine Duizendknoop Persicaria minor groeit op zandgronden en laagveengebieden op een vochtige, stikstofrijke en vaak open venige grond, ook op slootbagger, drassige bospaden en drooggevallen oevers.

Deze plant bloeit van juli tot oktober met rode-roze bloemen die in aren staan. De bladeren zijn lancetvormig. De vruchten zijn dopvruchten.  

 

Home