NATUURLEXICON


Kleine Dwergvleermuis

Pipistrellus pygmaeus   


De Kleine Dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus werd voor de eerste maal in Vlaanderen ontdekt in 1998. Pas na gebruik van de bat-detector kon de soort worden gedetermineerd.

In Nederland werd deze soort voor het eerst waargenomen in 2008.

 

Home